Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

NGƯỜI CƯ SĨ CÓ 6 NGHỀ KHÔNG NÊN LÀM

Trong kinh A Hàm và
Nikaya, Đức Phật đã ngăn
cấm người cư sĩ không nên
hành sáu nghề ác, vì sáu
nghề này không phù hợp
với tâm từ bi của Đạo Phật.
Sáu nghề ác đó như sau:

1. Không làm nghề săn
bắn, nghề săn bắn là một
nghề cực ác, giết hại biết
bao nhiêu loài cầm thú
rừng: nai, hươu, khỉ, chồn,
heo, gà rừng và các loại
chim chóc khác nữa v.v.....

2. Không làm nghề chài
lưới, nghề chài lưới cũng là
một nghề rất độc ác,
chuyên bắt tôm cá, giết hại
loài thủy tộc như: đặt rọ,
lờ, chài, lưới, vó, câu v.v...

3 . Không làm nghề buôn
bán thịt sống, nghề buôn
bán thịt sống là nghề sát
sinh trâu, bò, heo, dê,
ngựa, chó, gà, vịt v.v...
Người làm nghề này, gọi là
đồ tể giết gia súc bán từng
ký lô cho người khác mua
về làm thực phẩm, nghề
này rất độc ác, giết hại
chúng sinh không chút lòng
thương xót.

4. Không làm nghề buôn
bán thịt chín , nghề buôn
bán thịt chín là nghề lấy
thịt chúng sinh nấu thành
thực phẩm như: phở, cháo
lòng, hủ tiếu, bánh canh, bì
chả, nem v.v... Nghề này
cũng là nghề độc ác, người
hành nghề này cũng đánh
mất tâm từ bi.

5. Không làm nghề sản
xuất và buôn bán rượu, vì
sản xuất và buôn bán rượu
khiến người ta nghiện ngập
say sưa, không còn trí
thông minh, nên họ có thể
la xóm, mắng làng, chửi vợ
mắng con, bất kể cha, mẹ,
anh, em ruột thịt, không
biết dơ sạch, nằm ngoài
đường, ngủ bụi, ngủ bờ,
nằm sương nằm nắng, làm
mất thể diện con người,
thân thể dễ sinh bệnh tật,
tạo cảnh khổ đau cho cha,
mẹ, anh, em, vợ, con v.v...

6. Không làm nghề buôn
bán người , nghề buôn bán
người là nghề mãi nô (bán
nô lệ) nghề buôn hương
bán phấn (nghề mãi dâm)
cũng là nghề buôn bán
người. Nghề này rất độc ác,
dùng thế lực, tiền bạc, vật
chất bắt ép những người cô
thân thất thế đang cảnh
nghèo đói bán thân làm nô
lệ, làm gái mãi dâm, khiến
cho gia đình khổ đau và
tan nát.

Nghề mãi dâm là một nghề
tồi bại làm mất nhân phẩm
của con người, khiến con
người không còn đạo đức
và còn tệ hơn loài thú vật,
vì con vật có lúc dâm và
cũng có lúc không dâm,
cho nên kẻ làm nghề bán
trôn nuôi miệng là kẻ làm
xấu xa thân phận làm
người.

Sáu nghề nghiệp này, là
sáu nghề nghiệp độc ác,
giết hại chúng sinh và làm
khổ đau bệnh tật muôn
người, nhất là nghề sản
xuất và bán rượu, sản xuất
và bán thuốc phiện, sản
xuất và bán xì-ke ma túy,
sản xuất và bán thuốc lá,
thuốc lào v..v.. là những
thứ gây bệnh tật nghiện
ngập hao tổn tiền bạc, của
cải, tài sản biết bao nhiêu
người, trải qua bao nhiêu
thế hệ phải gánh lấy hậu
quả đau khổ này.

Do thế, những người hành
những nghề nghiệp này để
nuôi thân mạng, cha mẹ,
gia đình và làm giàu trên
sự đau khổ của muôn
người muôn vật.
Họ là những người vô minh
không thấy luật nhân quả
đang chi phối diễn biến
từng phút giây trong mỗi
con người, luật nhân quả
sẽ không tha thứ một ai,
nếu ai đã làm điều ác thì
phải hứng lấy hậu quả khổ
đau.

Là đệ tử của Đức Phật,
những hàng cư sĩ phải lưu
ý sáu nghề nghiệp ác độc
này, luôn luôn phải vâng
theo lời dạy của Đức Phật
thì mới tìm thấy chơn hạnh
phúc, an vui của cá nhân
và của cả gia đình mình.

Nam mô a di đà phật.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét