Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

Si mê là nguồn của tất cả tội ác

- Phật dạy: "Si mê là nguồn của tất cả tội ác, trí tuệ là gốc của hết thảy pháp lành". Mục đích của đạo Phật là diệt khổ mà nguyên nhân gây ra khổ chính là do si mê, trong đạo Phật còn gọi si mê là vô minh. Vô minh là ngọn lửa thêu đốt mọi hạnh lành, mọi công đức và vì vô minh nên hết kiếp này sang kiếp khác chúng ta cứ mãi trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi. Vậy thì lấy năng lực gì để đoạn trừ vô minh, đó chính là trí tuệ. Trí tuệ chất chứa lòng Từ, Bi, Hỉ, Xã, Chánh định và Chánh Kiến.

- Trong kinh Di giáo, Đức Phật dạy: "Này các Tỳ Kheo, nếu người có trí tuệ thì không có tham trước, thường tự tỉnh giác không để sinh ra tội lỗi. Người có trí tuệ chân thật, ấy là chiếc thuyền chắc vượt qua biển già, bệnh, chết, cũng là ngọn đèn chiếu sáng cảnh tối tăm mờ ám, là các món thuốc hay trị các thứ bệnh, là lưỡi búa bén chặt đứt cây phiền não. Thế nên các ông phải dùng tuệ: Văn, Tư, Tu mà tự làm cho thêm phần lợi ích. Nếu người có trí tuệ chiếu soi, dù cho nhục nhãn thì cũng là người thấy được rõ ràng." Người có trí được Đức Phật diễn tả như một thứ lương tri, giúp chúng ta phân biệt chính tà, thiện ác, tịnh uế, lạc khổ, thắng liệt, những gì nên làm, những gì không nên làm,.... để có thể tự hướng dẫn mình tiến đến an lạc và giải thoát.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét