Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

THÔNG BÁO: CÙNG...

THÔNG BÁO: CÙNG NIỆM PHẬT HỒI HƯỚNG CHO THÂN QUYẾN
Mong các quý vị hãy cùng thành tâm cầu an cho thân nhân của quý vị bằng cách niệm Phật, trì chú,... sau đó lại hồi hướng công đức lành đó đến cho những ai có duyên lành hoặc trông thấy, hoặc click thích, hoặc chia sẻ hoặc comment trong bài viết này cùng thân nhân của họ. Hãy hồi hướng và nguyện cầu mọi sự an lành, sức khỏe, lợi lạc, hạnh phúc và mau chóng thành tựu giải thoát cho tất cả những người hữu duyên như vậy.

Các bạn nên chắp tay tôn kính hướng về tôn ảnh Phật/Bồ Tát của bài viết này, sau đó thành tâm trì niệm và hồi hướng ở ngoài thật, sau đó hãy comment vào bài viết này câu niệm tượng trưng nhé. Ở đây, chúng ta cùng trì niệm và hồi hướng công đức cho nhau và thân nhân của nhau, gieo thêm mầm lợi lạc trong đời và đạo cho bản thân và rất nhiều người. Mong các bạn hoan hỷ. Chúc tất cả đều được an lành, hạnh phúc. A Di Đà Phật...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét