Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013

CỘI NGUỒN THẤM NHUẦN NHÂN TÍNH


_Cái đẹp toàn diện do từ cái đẹp của từng cá nhân tu dưỡng.

Khí chất tu dưỡng của một người thì tự nhiên biểu hiện trong bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi. Khi đi thì có phong độ của đi. Khi ngồi thì có hình thái của ngồi. Khi nằm cũng có tư thái của nằm.

Có người thường bực bội rằng mình không đẹp, không có duyên. Kỳ thật có duyên với người không phải là do sắc đẹp, mà là do khí chất của mình. Khí chất thì do tu dưỡng hun đúc mà thành đó.

Lui một bước, nhường nhịn một chút để thành tựu người khác: đó tức là tu dưỡng, tức là tu hành.

Người ta thường ngộ nhận rằng tu hành là hai chữ chỉ dành cho người xuất gia. Kỳ thật tu hành là sự tu dưỡng rèn luyện mà mỗi người cần làm trong sinh hoạt hàng ngày. Tu nghĩa là tu tâm dưỡng tánh. Hành nghĩa là hành vi đàng hoàng, đoan chính.

Trọng điểm của tu hành là tu ở trong tâm, biểu lộ ra bên ngoài. Chuyện trong tâm thì chẳng ai thấy cho thấu. Duy chỉ có sự biểu hiện bên ngoài đàng hoàng đạo đức thì mới hiển thị được sự thanh tịnh ở bên trong.

Tu hành thì phải tự mình: dựa vào sự tinh tấn của chính mình để khai mở giác tánh sáng suốt. Chúng ta chớ nên hy vọng rằng không tu mà đắc quả.

Tu hành không phải là đàm luận triết lý cao siêu, nói những quan niệm sâu sắc trừu tượng. Tu hành là sự hiểu biết rất gần gủi, rất bình thường về tánh bản nhiên của lòng người.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét