Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014

ĐÊM XUẤT GIA

Ca-Tì-La-Vệ đêm nay
Toàn thành yên ắng như say giấc nồng
Nhưng kìa trong chốn Hoàng cung
Có người trăn trở nóng lòng xuất gia

Chính chàng : Tên Tất-Đạt-Đa
Con vua Tịnh-Phạn cùng bà Ma-Da
“Hỡi nàng : Gia-Du-Đà-La
Vì tìm chân lý đành xa gia đình

Đêm nay ta lặng đứng nhìn
Nàng và con ngủ với nghìn yêu thương
Không! Không! ta quyết lên đường
Ngoài kia Kiền-Trắc yên cương sẵn sàng

Ta đi theo ánh đạo vàng
La-Hầu-La hỡi! Con ngoan đừng buồn

Vòng đời như nước suối tuôn
Trầm luân tử khổ đâu nguồn tử sinh?
Phen này quyết phá vô minh
Tìm phương cứu khổ chúng sinh ta – bà

Này Xa-Nặc! hãy nghe ta!
Đem con Kiền-Trắc về nhà trình tâu:
“Đạt thành đạo quả nhiệm mầu
Con nguyền báo đáp ơn sâu sinh thành”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét