Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014

Phân biệt

Tốt thì mỉm cười, xấu cũng mỉm cười, bởi tốt xấu là do tâm phân biệt đặt bày ra. Do đó đừng phân biệt.
Khi gặp việc khiến bạn cao hứng, vui vẻ, hãy tự hỏi: "Ai đang vui vẻ ?" Khi gặp chuyện phiền não, hãy tự hỏi: "Ai đang buồn lo ?".
Khi bạn có ý nghĩ không tốt, hoặc khi có phiền não, thì hãy hướng về đức Phật A Di Đà mà nói: Hễ những thứ ý niệm ấy đến, thì đập nát nó ngay.
Do đó bạn cần niệm đức A Di Đà, tự nói rằng: "Phiền não! Hãy mau đi khuất, chẳng có gì cho bây cả!". Đó là dùng tâm trị tâm vậy.
(HT. Quảng Khâm).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét